Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
Konkurs ofert

26.06.2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi

Zapraszamy do udziału w Marszu "Różni a Równi"

08.06.2017

INFORMACJA

05.06.2017

Informujemy, że zostało zakończone postępowanie przetargowe w formie konkursu ofert na oddanie w najem powierzchni 4 m² z przeznaczeniem na ustawienie czterech automatów sprzedających do napojów na parterze budynku Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala