Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Oddział Chorób Wewnętrznych, Pododdział Geriatryczny
Oddział Ortopedii i Traumatologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy
Oddział Pediatryczny
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Kardiologiczny
Oddział Urologiczny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Stacja Dializ
Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapia Jednego Dnia
Oddział Kardiologii Inwazyjnej
Oddział Neurochirurgiczny
Pododdział Wieloprofilowy Zabiegowy

Prestiżowe warsztaty

29.09.2017

Z inicjatywy lekarzy specjalistów Oddziału Neurochirurgii Szpitala Zachodniego odbyły się warsztaty szkoleniowe z neuroradiologii interwencyjnej/neurochirurgii wewnątrznaczyniowej.

Gratulacje

26.09.2017

Gratulujemy panu doktorowi Radosławowi Suchnerowi - Lekarzowi Kierującemu Oddziałem Pediatrii - imponującego wyniku osiągniętego w 39. Maratonie Warszawskim.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO O CHARAKTERZE PISEMNEGO KONKURSU OFERT

19.09.2017

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,ul. Daleka 11 informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wynajem pomieszczeń w budynku Szpitala Zachodniego

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala