Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Oddział Chorób Wewnętrznych, Pododdział Geriatryczny
Oddział Ortopedii i Traumatologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy
Oddział Pediatryczny
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Kardiologiczny
Oddział Urologiczny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Stacja Dializ
Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapia Jednego Dnia
Oddział Kardiologii Inwazyjnej
Oddział Neurochirurgiczny
Pododdział Wieloprofilowy Zabiegowy

OGŁOSZENIE

01.12.2016

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II ul. Daleka 11 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki OGŁASZA II POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE O CHARAKTERZE KONKURSU OFERT na sprzedaż sprzętu.

OGŁOSZENIE

28.11.2016

Zarząd Powiatu Grodziskiego zwraca się do podmiotów posiadających uprawnienia do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

10.11.2016

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PRZEPROWADZONEGO W  FORMIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT na sprzedaż sprzętu medycznego– stoły operacyjne

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala