Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Oddział Chorób Wewnętrznych, Pododdział Geriatryczny
Oddział Ortopedii i Traumatologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy
Oddział Pediatryczny
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Kardiologiczny
Oddział Urologiczny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Stacja Dializ
Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapia Jednego Dnia
Oddział Kardiologii Inwazyjnej
Oddział Neurochirurgiczny
Pododdział Wieloprofilowy Zabiegowy

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

18.05.2017

27. maja przypada Dzień Diagnosty Laboratoryjnego - z tej okazji - pragnę złożyć Pracownikom Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Mikrobiologii życzenia zadowolenia z efektów wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych, zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.

Chirurgia minimalnie inwazyjna w praktyce pielęgniarki instrumentalnej

18.05.2017

W dniu 9 czerwca 2017 roku odbędzie się druga edycja Warsztatów Medycznych p.t. „Chirurgia minimalnie inwazyjna w praktyce pielęgniarki instrumentalnej” .

Informacja dotycząca zapisów do poradni specjalistycznych

12.05.2017

Pacjenci będący pod opieką specjalistów, którzy zgodnie z planem leczenia mają wizytę kontrolną po 30 czerwca 2017r. mogą już zapisywać się na terminy wyznaczone przez lekarza prowadzącego.
Pacjenci, którzy rozpoczynają leczenie mogą zapisywać się na wizyty zgodnie z terminami wynikającymi z list oczekujących.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala