Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Oddział Chorób Wewnętrznych, Pododdział Geriatryczny
Oddział Ortopedii i Traumatologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy
Oddział Pediatryczny
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Kardiologiczny
Oddział Urologiczny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Stacja Dializ
Oddział Chirurgii Onkologicznej/Chemioterapia Jednego Dnia
Oddział Kardiologii Inwazyjnej
Oddział Neurochirurgiczny
Oddział Rehabilitacyjny, Pododdział Wieloprofilowy Zabiegowy

Szczepienia lisów

10.09.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim został poinformowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Warszawie pismem Nr EPN.9011.14.00034.2014 SW 47406/2014, że w dniach 15-22 września 2014r. przeprowadzona zostanie jesienna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim.

INFORMACJA

03.09.2014

W  wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w formie konkursu ofert na obsługę szatni w pomieszczeniu Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim,ul. Daleka 11 w dniu 1.09.2014r.

Komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę:
Firmę: NIXUS Sp. z o.o. 50-950 Wrocław, ul.Vita Stwosza 16.

Bezpłatne badania laboratoryjne

01.09.2014

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Grodzisk Mazowiecki, uprzejmie informujemy, że dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki zostały przygotowane bezpłatne badania laboratoryjne, przesiewowe w kierunku rozpoznania nowotworów złośliwych, u osób powyżej 45 roku życia.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala