Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Oddział Chorób Wewnętrznych, Pododdział Geriatryczny
Oddział Ortopedii i Traumatologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy
Oddział Pediatryczny
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Kardiologiczny
Oddział Urologiczny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Stacja Dializ
Oddział Chirurgii Onkologicznej/Chemioterapia Jednego Dnia
Oddział Kardiologii Inwazyjnej
Oddział Neurochirurgiczny
Oddział Rehabilitacyjny, Pododdział Wieloprofilowy Zabiegowy

I miejsce na Mazowszu.

31.10.2014

Ranking Szpitali CMJ "Bezpieczny Szpital 2014" (XI edycja)
W publikacji dziennika "Rzeczpospolita", w specjalnym dodatku do wydania z dnia 30 października 2014, ukazały się następujące rankingi:

• Ranking "Złota setka", obejmujący 100 wielospecjalistycznych szpitali zabiegowych

• Ranking szpitali monospecjalistycznych, obejmujący 12 monospecjalistycznych szpitali zabiegowych

• Ranking szpitali niezabiegowych obejmujący 10 jednostek

• Rankingi wojewódzkie (zabiegowe), prezentujące wyniki w poszczególnych województwach z uwzględnieniem miejsca uzyskanego w wyżej wymienionych rankingach

Jak turystyka medyczna rozwija się w Polsce

30.10.2014

Pod takim hasłem w ostatni poniedziałek października 2014 roku odbyła się konferencja w naszym szpitalu .

W dniu 27 października 2014 roku SPS Szpital Zachodni odwiedziło konsorcjum węgierskie w skład którego wchodziło 17 przedstawicieli rządu, służby zdrowia, turystyki i innych instytucji biznesowych tego kraju.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

24.10.2014

W  wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w formie pisemnego konkursu ofert na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych z kuchni Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim,ul. Daleka 11.
Komisja zaakceptowała złożoną ofertę:
Firmę : ZIEMIA POLSKA Sp. z o. o. ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala