Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Oddział Chorób Wewnętrznych, Pododdział Geriatryczny
Oddział Ortopedii i Traumatologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy
Oddział Pediatryczny
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Kardiologiczny
Oddział Urologiczny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Stacja Dializ
Oddział Chirurgii Onkologicznej/Chemioterapia Jednego Dnia
Oddział Kardiologii Inwazyjnej
Oddział Neurochirurgiczny
Oddział Rehabilitacyjny, Pododdział Wieloprofilowy Zabiegowy

INFORMACJA

28.01.2015

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w formie konkursu ofert na obsługę szatni w zakresie bezpłatnego przyjmowania i wydawania płaszczy w pomieszczeniu Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11.

Informacja dla pacjentów oczekujących na przyjęcie do Poradni Leczenia Bólu i na zabieg neurostymulacji kręgosłupa

16.01.2015

W związku z bardzo dużą liczbą zgłaszających się pacjentów z przewlekłym bólem kręgosłupa do leczenia nowatorską metodą neurostymulacji uprzejmie informuję, że możliwości zapisania wszystkich pacjentów w 2015 roku są ograniczone limitem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

OGŁOSZENIE

13.01.2015

Dotyczy: postępowania przetargowego w formie pisemnego konkursu ofert na świadczenie usługi obsługi szatni w budynku Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11 w zakresie bezpłatnego przyjmowania i wydawania płaszczy w okresie od 01.02.2015 r. do 30.04.2015 r. z możliwością przedłużenia planowanego okresu w zależności od pogody:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 18.30
soboty, niedziele i święta w godzinach 9.30 -  17.30
Pomieszczenie jest wyposażone w energię elektryczną, ogrzewanie, wieszaki oraz szafki.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala