Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Oddział Chorób Wewnętrznych, Pododdział Geriatryczny
Oddział Ortopedii i Traumatologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy
Oddział Pediatryczny
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Kardiologiczny
Oddział Urologiczny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Stacja Dializ
Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapia Jednego Dnia
Oddział Kardiologii Inwazyjnej
Oddział Neurochirurgiczny
Pododdział Wieloprofilowy Zabiegowy

Ogłoszenie

03.08.2016

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Szpitalu Zachodnim zgodnie z warunkami szczegółowymi z dnia 01.08.2016 r.

Ogłoszenie

22.07.2016

Konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej w Szpitalu Zachodnim zgodnie z warunkami szczegółowymi.

Nowe stanowiska rejestracyjne

01.06.2016

Dyrekcja Szpitala przy wsparciu Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, w dniach 1 - 8 czerwca 2016r., uruchomiła 5 dodatkowych stanowisk Rejestracji Centralnej, gdzie pacjenci mogą dokonać zapisu do poradni specjalistycznych. Takie rozwiązanie organizacyjne pozwoli skrócić czas oczekiwania na obsługę w rejestracji i pozwoli sprawnie rozplanować udzielanie świadczeń na okres kolejnych 12 miesięcy - zgodnie z kontraktem Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala