Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Oddział Chorób Wewnętrznych, Pododdział Geriatryczny
Oddział Ortopedii i Traumatologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy
Oddział Pediatryczny
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Kardiologiczny
Oddział Urologiczny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Stacja Dializ
Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapia Jednego Dnia
Oddział Kardiologii Inwazyjnej
Oddział Neurochirurgiczny
Pododdział Wieloprofilowy Zabiegowy

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

31.01.2018

SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11 informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wynajem pomieszczenia o powierzchni 26,30 m² w bloku „E” (poziom -1) budynku SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II, ul. Daleka 11 z  przeznaczeniem na prowadzenie sklepu ortopedycznego czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 na okres jednego roku.
Do dnia 31.01.2018 r do godziny 10.00 wpłynęły trzy oferty.
Komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawiła firma : 
SKYMAR Marcin Lewandowski , ul. Południowa 20D/14, 06-450 Glinojeck.

Ogłoszenie

22.01.2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na wynajem pomieszczenia o powierzchni 26,30 m2 w bloku „ E” (poziom -1) budynku Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11
z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu ortopedycznego na okres jednego roku.

Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom.

12.01.2018

W dniu dzisiejszym - 12 stycznia 2018 r. - na pomalowanym w bajkowe krainy Oddziale Pediatrycznym odbył się finał 23. edycji programu społecznego Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala