Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Chorób Wewnętrznych, Pododdział Geriatryczny
Stacja Dializ
Oddział Ortopedii i Traumatologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy
Oddział Neurochirurgiczny
Oddział Pediatryczny
Oddział Chirurgii Ogólnej
PODODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
Oddział Urologiczny
Oddział Kardiologiczny
ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
Oddział Kardiologii Inwazyjnej
Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapia Jednego Dnia
Pododdział Wieloprofilowy Zabiegowy

Informacja o wyborze partnera do projektu - MODUŁ DOTYCZĄCY OTYŁOŚCI

14.09.2018

Informacja o wyborze Partnera w ramach naboru na Partnera/-ów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – MODUŁ DOTYCZĄCY OTYŁOŚCI

Informacja o wyborze partnera do projektu - MODUŁ DOTYCZĄCY CHORÓB KRĘGOSŁUPA

14.09.2018

Informacja o wyborze Partnera w ramach naboru na Partnera/-ów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – MODUŁ DOTYCZĄCY CHORÓB KRĘGOSŁUPA

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA NAJEM POMIESZCZENIA NA APTEKĘ OGÓLNODOSTĘPNĄ

12.09.2018

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11 niniejszym informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wynajem pomieszczeń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w  budynku Szpitala Zachodniego, ul. Daleka 11.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrekcji 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl
Ochrona obiektu 22 755 90 58, 510 015 108

Sponsor Szpitala