Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM)

22.06.2018

Zapraszamy do Dziennego Domu Opieki Medycznej.
Szczegóły na plakacie.

Ogłoszenie o konkursie ofert

19.06.2018

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń protetycznych przez technika protetyki w ramach realizacji umowy zawartej z NFZ oraz świadczenie usług techniki protetycznej.

RODO - Inspektor Ochrony Danych

01.06.2018

Administrator Danych Osobowych Szpitala Zachodniego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się drogą elektroniczną, adres email: IOD@szpitalzachodni.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Szpital Zachodni Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrekcji 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl
Ochrona obiektu 22 755 90 58, 510 015 108

Sponsor Szpitala