Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Punkt Informacyjny
Prawa Pacjenta
Monitorowanie statusu Świadczeniobiorcy
Pełnomocnik Praw Pacjenta
SZPITAL PRZYJAZNY KOMBATANTOM
Koordynator transplantacyjny
Dowód ubezpieczenia i dowód tożsamości
Pokoje Gościnne
Wiosek o udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Z LECZENIA W PORADNI

OGŁOSZENIE

18.04.2018

Dotyczy: postępowania przetargowego o charakterze konkursu ofert na sprzedaż sprzętu technicznego będącego własnością Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11.
TRANSFORMATOR OLEJOWY 15/0,4 kV - 2 szt. data zakupu - 2002 rok

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

18.04.2018

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11 informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na sprzedaż używanego sprzętu medycznego z Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Bloku Operacyjnego Szpitala Zachodniego.

Ogłoszenie

10.04.2018

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala