Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Szpitalny Oddział Ratunkowy spełnia wymagania Ministerstwa Zdrowia!
Zakres działalności
Zespół Lekarski
Zespół Pielęgniarski i Ratowniczy
Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?
Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy...

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

31.01.2018

SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11 informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wynajem pomieszczenia o powierzchni 26,30 m² w bloku „E” (poziom -1) budynku SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II, ul. Daleka 11 z  przeznaczeniem na prowadzenie sklepu ortopedycznego czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 na okres jednego roku.
Do dnia 31.01.2018 r do godziny 10.00 wpłynęły trzy oferty.
Komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawiła firma : 
SKYMAR Marcin Lewandowski , ul. Południowa 20D/14, 06-450 Glinojeck.

Ogłoszenie

22.01.2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na wynajem pomieszczenia o powierzchni 26,30 m2 w bloku „ E” (poziom -1) budynku Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11
z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu ortopedycznego na okres jednego roku.

Ogłoszenie o konkursie

16.01.2018

Dyrekcja szpitala ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej oraz Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii Inwazyjnej.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala