Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Blok Operacyjny
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Mikrobiologii
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Pracownia Endoskopowa
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
Pracownik socjalny
Centralna Sterylizatornia
Podstawowa Opieka Zdrowotna

Bezpłatne badania laboratoryjne

01.09.2014

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Grodzisk Mazowiecki, uprzejmie informujemy, że dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki zostały przygotowane bezpłatne badania laboratoryjne, przesiewowe w kierunku rozpoznania nowotworów złośliwych, u osób powyżej 45 roku życia.

OGŁOSZENIE

20.08.2014

Dotyczy: postępowania przetargowego w formie pisemnego konkursu ofert na obsługę szatni w budynku Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11 w zakresie bezpłatnego przyjmowania i wydawania płaszczy w okresie: od 15 października 2014r do 30 kwietnia 2015 r. z możliwością rozpoczęcia lub zakończenia obsługi szatni w innym terminie w  zależności od pogody.

INFORMACJA

25.06.2014

W wyniku przeprowadzonego postępowania o charakterze konkursu ofert na wynajem powierzchni pod automaty samosprzedające w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11. Komisja wybrała najkorzystniejszą ze złożonych ofert. Firmę PHU „BEATA „ 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul Armii Krajowej 9/26.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala