Konkurs ofert

01.04.2014

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1,2 i  4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) i przepisów Kodeksu Cywilnego ogłasza konkurs ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług teleradiologii

Konkurs ofert

12.03.2014

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11
działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 217) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1,2 i  4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) i przepisów Kodeksu cywilnego ogłasza:konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi.

Dzień Bezpłatnych Porad

03.03.2014

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej znajdującej się w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Bałtyckiej 30, dnia 29 marca 2014 r. będzie można skorzystać z bezpłatnych porad.
Szczegóły na plakcie.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala