Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
OGŁOSZENIE O WYNIKACH

25.09.2015

Zgodnie z Art.4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11 niniejszym informuje, że na obsługę szatni w zakresie bezpłatnego przyjmowania i wydawania okryć w okresie od 15.10.2015r. do 30.04.2016r. w pomieszczeniu budynku Szpitala Zachodniego wpłynęły 3 oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

24.09.2015

Zapytanie o udzielenie zamówienia publicznego usług doradczych w zakresie pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie unijnej 2014 - 2020.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

23.09.2015

postępowania przeprowadzonego w formie konkursu ofert na wynajem pomieszczenia o powierzchni 13,80 m² w holu głównym Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim,ul. Daleka 11.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala