Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
Życzenia

12.05.2016

Szanowne Panie i Panowie,
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej Dyrekcja Szpitala wyraża wdzięczność Państwu za pomoc niesioną chorym, godną postawę i zaangażowanie w codzienną pracę.
Życzymy Państwu dużo radości i spokoju, aby praca na rzecz ludzi chorych i potrzebujących pomocy budziła dumę i dawała satysfakcję na każdym polu.
Niech uśmiech i wdzięczność pacjentów codziennie Wam towarzyszą.
W imieniu Dyrekcji Szpitala
Krystyna Płukis

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

10.05.2016

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PRZEPROWADZONEGO W  FORMIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim niniejszym informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe o charakterze konkursu ofert na sprzedaż sprzętu medycznego

OGŁOSZENIE

13.04.2016

Organizator postępowania: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11 - Dział Administracyjny. Ogłasza drugie postępowanie przetargowe o charakterze konkursu ofert na sprzedaż sprzętu medycznego.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala