Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
Ogłoszenie o konkursie ofert

19.06.2018

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń protetycznych przez technika protetyki w ramach realizacji umowy zawartej z NFZ oraz świadczenie usług techniki protetycznej.

RODO - Inspektor Ochrony Danych

01.06.2018

Administrator Danych Osobowych Szpitala Zachodniego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się drogą elektroniczną, adres email: IOD@szpitalzachodni.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Szpital Zachodni Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Dobiegła końca modernizacja Oddziału Pediatrycznego

24.05.2018

24 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Zachodnim. Renowacja jest już drugim wspólnym projektem marki Pampers i Fundacji Polsat, zrealizowanym jako część projektu Pampers „Wspólnie dbamy o bobasy”.
W ramach renowacji Oddziału zostały wprowadzone udogodnienia, mające poprawić komfort rodziców, czuwających przy swoich pociechach w czasie ich hospitalizacji.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrekcji 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl
Ochrona obiektu 22 755 90 58, 510 015 108

Sponsor Szpitala