Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
Ogłoszenie

22.07.2016

Konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej w Szpitalu Zachodnim zgodnie z warunkami szczegółowymi.

Nowe stanowiska rejestracyjne

01.06.2016

Dyrekcja Szpitala przy wsparciu Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, w dniach 1 - 8 czerwca 2016r., uruchomiła 5 dodatkowych stanowisk Rejestracji Centralnej, gdzie pacjenci mogą dokonać zapisu do poradni specjalistycznych. Takie rozwiązanie organizacyjne pozwoli skrócić czas oczekiwania na obsługę w rejestracji i pozwoli sprawnie rozplanować udzielanie świadczeń na okres kolejnych 12 miesięcy - zgodnie z kontraktem Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Życzenia

12.05.2016

Szanowne Panie i Panowie,
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej Dyrekcja Szpitala wyraża wdzięczność Państwu za pomoc niesioną chorym, godną postawę i zaangażowanie w codzienną pracę.
Życzymy Państwu dużo radości i spokoju, aby praca na rzecz ludzi chorych i potrzebujących pomocy budziła dumę i dawała satysfakcję na każdym polu.
Niech uśmiech i wdzięczność pacjentów codziennie Wam towarzyszą.
W imieniu Dyrekcji Szpitala
Krystyna Płukis

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala