Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
Szpital wygrał proces o zapłatę za leczenie nieubezpieczonych pacjentów

21.05.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

18.05.2015

Dotyczy: postępowania przetargowego w  formie konkursu ofert na oddanie w najem pomieszczenia o powierzchni 11,30 m2 blok ” B ” na parterze budynku Szpitala Zachodniego na okres trzech lat z  przeznaczeniem sklep - sprzedaż artykułów medycznych czynny minimum 8 godzin dziennie. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i  centralnego ogrzewania.
Organizator postępowania Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul.Daleka 11 – Dział Administracyjny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Administracyjnym tel. (22) 755 90 82.

Dzień Bezpłatnych Porad

06.05.2015

W dniu 23 maja 2015 roku w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bałtyckiej 30 w godz. 11.00 - 15.00 będą udzielane porady specjalistów w ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Grodziskiego.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala